Cảm ơn bạn đã đặt hàng

Thông tin đặt hàng của bạn đã được ghi nhận. Vui lòng giữ điện thoại, Hỷ Lâm Môn sẽ liên lạc lại bạn để xác nhận đơn hàng. Nếu sau 1 giờ đồng hồ từ lần đầu không liên lạc với bạn, Hỷ Lâm Môn xin phép được hủy đơn nhé.