Dòng chảy hình thành

Quá trình hình thành và phát triển của Hỷ Lâm Môn

10/1984

Mở hàng loạt cửa hàng

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

04/1998

Đa dạng menu

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

10/2000

Đổi mới công thức

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

02/2010

Mở rộng thị trường

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

04/2012

Nulla rhoncus facilisis.

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

05/2022

Molestie mi vel lacus.

Gravida etiam sed velit pellentesque enim id scelerisque facilisis a. Leo sed felis euismod quis amet in erat. Morbi mollis rhoncus, placerat elementum pharetra. Lectus.

Liên hệ với Hỷ Lâm Môn

Nhắn tin cho Hỷ Lâm Môn tại Facebook fb.com/HLMBakery hoặc các tài khoản mạng xã hội khác.