Hoa đăng 30cm

25.000 

Phụ kiện dành cho bánh kem